Công ty Âu Lạc thuyết trình về hệ thống máy tách phân tại hội thảo “Đánh giá công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi quy mô trang trại"

Posted on: 18/12/2017
Ngày 07-08/12/2017, Cục Chăn nuôi phối hợp với Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (LCASP) thuộc Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp tổ chức Hội thảo “Đánh giá công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi quy mô trang trại” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục đích Hội thảo là đánh giá hiện trạng môi trường chăn nuôi và đề xuất các giải pháp công nghệ và chính sách về quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi trên quy mô toàn quốc. Hội thảo có sự tham gia của 32 Sở Nông nghiệp và PTNT phía Nam, đại diện các Cục, Vụ, Viện,… thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, đại diện các doanh nghiệp, chủ trang trại chăn nuôi các tỉnh, và các đơn vị có liên quan.

Kết quả, Hội thảo đã đề xuất các nội dung nghiên cứu, cải tiến công nghệ phục vụ quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi quy mô trang trại, bao gồm: (i) nghiên cứu xây dựng các quy trình chăn nuôi tiết kiệm nước; (ii) công nghệ khí sinh học cải tiến cho chăn nuôi quy mô nhỏ và một số công nghệ bổ trợ khác nhằm khắc phục các hạn chế về quá tải hầm khí sinh học; (iii) các thiết bị giúp sử dụng hết khí ga sinh ra từ các hầm khí sinh học; (iv) công nghệ tách chất thải rắn từ phân lỏng do chăn nuôi quy mô công nghiệp sử dụng nhiều nước tạo ra nhằm xử lý hiệu quả hơn nước thải từ các trang trại chăn nuôi,....

Về mặt chính sách, Hội thảo đã thống nhất đề xuất chính sách khuyến khích nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ phân bón hữu cơ sinh học có nguồn gốc từ chất thải chăn nuôi nhằm thay thế phân hóa học nhập khẩu. Đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy định về xả thải chăn nuôi phù hợp hơn với điều kiện thực tế của các trang trại chăn nuôi tại Việt Nam.

Nguồn: http://lcasp.org.vn

Bài thuyết trình về công nghệ tách chất thải rắn từ phân lỏng bằng máy tách phân Criman cùa Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Âu Lạc: