Lắp đặt máy tách phân cho hệ thống trang trại của tập đoàn CP tại Bình Phước

Posted on: 03/04/2018
Tập đoàn CP hiện đang mở rộng hệ thống trang trại quy mô lớn tại Bình Phước. Do đó, nhu cầu xử lý môi trường cho các trang trại này là hết sức cần thiết

Bằng kinh nghiệm và uy tín nhiều năm, Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Âu Lạc được lựa chọn làm nhà cung cấp máy ép phân cho hệ thống trang trại của tập đoàn CP tại tỉnh Bình Phước.

Số lượng trang trại: 18 trang trại, ở các huyện: Bù Đốp, Hớn Quản, Lộc Ninh, Chơn Thành.