Chuỗi giá trị mới từ chất thải chăn nuôi cho Nam Định

Posted on: 18/07/2018
Theo: http://lcasp.org.vn/vi/news/chuoi-gia-tri-moi-tu-chat-thai-chan-nuoi-cho-nam-dinh-441.html

Ngày 13 tháng 07 năm 2018 Ban quản lý dự án Trung ương, dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp đã đi thực địa và làm việc với Ban quản lý dự án LCASP tỉnh Nam Định. Đánh giá hiệu quả của các mô hình cho thấy người dân đầu tư xử lý chất thải chăn nuôi không những đem lại tác động lớn về môi trường chăn nuôi mà còn thu được hiệu quả kinh tế.

Điển hình mô hình máy tách phân tại trang trại ông Nguyễn Văn Chinh (Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng – Nam Định) với quy mô chăn nuôi 2.400 con lợn, trung bình tách được hơn 1 tấn/ 02 ngày và bán cho các hộ tại địa phương với giá 1000 đồng/kg. Như vậy mỗi tháng chủ trang trại thu khoảng 15 triệu đồng từ bán phân. Bước đầu trang trại mới chỉ bán cho các hộ nhỏ lẻ có diện tích trồng trọt, tiến tới chủ trang trại sẽ đầu tư cơ sở thu gom chất thải xung quanh để chế biến thành phân bón hữu cơ và phát triển kinh doanh với quy mô lớn hơn.

Video Máy ép phân vận hành tại trang trại ông Nguyễn Văn Chinh