MÁY VO VIÊN PHÂN HỮU CƠ

  • Product ID: KHL
  • Made in: TRUNG QUỐC
  • Manufacturer: HABIN
  • Warranty: 12 THÁNG

Dùng vo viên các nguyên liệu sau

1. Than non, bùn, bùn ao, xỉ, tinh bột…

2. Phân gà, phân lợn, phân bò, phân trùn …

3. Chất thải nhà máy

4. Các nguyên liệu hữu cơ khác

Yêu cầu: 

- Độ ẩm nguyên liệu: 30-35%

- Kích cỡ nguyên liệu: 0.30.5mm

- Tỷ lệ tạo thành hạt: >90%

- Điện năng hoạt động: 3pha/380V/50Hz

- Dùng vo viên, tạo hạt trong phân hữu cơ

- Hoạt động trong các nhà máy phân bón

Tải tài liệu tại mục Download